cor de llenya

2000.

31 x 14 x 14 cm

mixed media.

allSCULPALL.html
< prevSCULPT20.html
next >SCULPT0.html
1.sculptureSCULPALL.html
2.drawingDRAWALL.html
3.photographyPHOTOALL.html
4.exhibitionsEXPOSALL.html
5.newsNEWS.html
6.biographyBIOGRAPHY.html
7.contactCONTACT.html